פרחי הבר בארצנו

הצמחים שדניס איתר בטבע 


1.שיבולת שועל נפוצה
משפחה: דגניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: ירוק
חודשי פריחה: מארס אפריל מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד או פרחים חד מיניים ודו מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוניבתות הספרערבותמדבריותהחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)


2.חמציץ נטוי
 משפחה: חמציציים
צורת חיים: גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
צמח פולש
3. טיון דביק
משפחה: מורכבים
צורת חיים: בן שיח 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: מארס אפריל מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוניבתות הספרערבותמדבריותהחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
4. עשנן קארליק
משפחה: עשנניים
צורת חיים: חד שנתי  
צבע הכותרת או העטיף: קרם, ארגמן
חודשי פריחה: אפריל, מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)5. בן חצב יקינתוני
משפחה: שושניים  
צורת חיים: גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: כחול
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר והחרמון
צולם ב: סביבת מערת הנטיפים (גבולם המערבי של הרי יהודה) 
*צמח מוגן*6. אירוס ארץ ישראלי
משפחה: האיריסיים
צורת חיים: גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לבן, צהוב 
חודשי פריחה: ינואר, פברואר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*
7. כלנית מצויה
משפחה: נוריתיים
צורת חיים: גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לבן , אדום, ארגמן, ורוד, סגול ותכלת
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון 
צולם ב: יער חרובית ( שפלת יהודה) 
*צמח מוגן*
8. עירית גדולה
משפחה: שושניים
צורת חיים: המיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי) 
צבע הכותרת או העטיף: לבן , ורוד, נגיעות חום
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ ואפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון 
צולם ב: יער חרובית ( שפלת הרי יהודה) 

9. חרדל לבן
משפחה: מצליבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לבן , אדום, ארגמן, ורוד, סגול ותכלת
חודשי פריחה: ינוארפברוארמארסאפרילמאיאוגוסטנובמברדצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 

10. לופית מצויה
משפחה: לופיים
צורת חיים: גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: ללא עטיף 
חודשי פריחה: ינוארפברוארמארסאפרילאוקטוברנובמברדצמבר
ביתיות ומיניות:  פרחים אבקניים ופרחים עלייניים (צמח חד-ביתי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני והחרמון 
צולם ב: יער חרובית ( שפלת יהודה) 


11. טוריים מצויים
משפחה: מצליבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לבן 
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
12. רקפת מצויה
משפחה: רקפתיים
צורת חיים: גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: לבן, סגול
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר והחרמון
צולם ב: יער חרובית ( שפלת יהודה) 
*צמח מוגן*
13אספספת מצויה 
משפחה: פרפרנים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: מרץ ואפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)

14. ציפורני חתול מצויות
משפחה: מורכבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב, כתום וחום
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל ודצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)


15. סביון אביבי  
              משפחה: מורכבים                
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: ינוארפברוארמארסאפרילמאינובמברדצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות והחרמון 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 


16. טיונית החולות
משפחה: מורכבים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)  
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: ינוארפברוארספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)  
צמח פולש
17. ציפורני חתול ארץ ישראליות
משפחה: מורכבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב 
חודשי פריחה: פברואר, מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות והחרמון 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 
18. רותם המדבר
משפחה: פרפרניים
צורת חיים: שיח
צבע הכותרת או העטיף: לבן 
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: חולות ניצנים (חולות מישור החוף)
*צמח מוגן*
19. לשון פר מצרית
משפחה: זיפניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה:פברואר, מרץ, אפריל ומאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב:  בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 
20. לשון שור מגובבת
משפחה: זיפניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: סגול, כחול  
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, ערבות ומדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 

21. חרצית עטורה 
משפחה: מורכבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב 
חודשי פריחה:  פברואר, מרץ, אפריל ומאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב:  בני עי"ש (מישור החוף הדרומי) 
22. כתמה עבת שורשים
משפחה: מורכבים
צורת חיים: המיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: ינוארפברוארמארסאפרילמאידצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות והחרמון
צולם ב: יער חרובית ( שפלת יהודה) 
23. מרגנית השדה
משפחה: רקפתיים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: כתום, כחול
חודשי פריחה:  מארסאפריל
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)

24. חלמית מצויה (חובזה)
משפחה: חלמתיים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: לבן, ורוד
חודשי פריחה: פברואר, מארסאפריל, מאי ויוני 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
25. חבלבל כפני
משפחה: חבלבליים
צורת חיים: גאופיט, צמח מטפס
צבע הכותרת או העטיף: ורוד, סגול
חודשי פריחה:  מארסאפריל, מאי ויוני
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות
צולם ב: פארק תעשיות ראם (מישור החוף הדרומי)
26. בן חרדל מצוי
משפחה: מצליבים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: צהוב, ירוק, לבן
חודשי פריחה:  ינואר, פברואר, מארסאפריל
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות 
צולם ב: פארק תעשיות ראם (מישור החוף הדרומי)
27. לשון פר סמורה 
משפחה: זיפניים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)
צבע הכותרת או העטיף: לבן, כחול, תכלת
חודשי פריחה:  מארסאפריל, מאי ויוני 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות 
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה) 


28. זהבית דקת עלים
משפחה: שושניים
צורת חיים: גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה:  מארסאפריל
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות 
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
29. צהרון מצוי (אירוס אחר הצהריים)
משפחה: אירוסיים
צורת חיים: גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: סגול, כחול
חודשי פריחה:  ינואר, פברואר, מארסאפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה) 
30. פשתה מצויה
משפחה: פשתיים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה:  מארסאפריל  
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)

31. גדילן מצוי
משפחה: מורכבים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: לבן, ארגמן 
חודשי פריחה:  מארסאפריל ומאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
32. גזר קיפח 
משפחה: סוככניים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)חד-שנתי
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
33. פשתה שעירה 
משפחה: פשתיים
צורת חיים חד-שנתי
צבע הכותרת או העטיף: ורוד, סגול 
חודשי פריחה:  פברואר, מארס 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה)
34. שום משולש 
משפחה: שושניים
צורת חיים: גאופיט 
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  מארסאפריל  
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה)

35. שפתן מצוי
משפחה: סחלביים

צורת חיים: גאופיט 
צבע הכותרת או העטיף: קרם, ארגמן, חום
חודשי פריחה:  מארסאפריל  
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, החרמון
צולם ב: סביבת מערת הנטיפים (גבולם המערבי של הרי יהודה) 
*צמח מוגן*
36. לוטם מרווני
משפחה: לוטמיים
צורת חיים: בן שיח 
צבע הכותרת או העטיף: לבן 
חודשי פריחה:  מארסאפריל, מאי, יוני 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר והחרמון
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה)
37. עכנאי שרוע
משפחה:
זיפניים

צורת חיים: שיח, בו שיח
צבע הכותרת או העטיף: אדום, סגול
חודשי פריחה:  מארסאפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
38. מקור חסידה מצוי
משפחה: גרניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: ורוד
חודשי פריחה:  פברואר, מארסאפריל, מאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
39. נזמית לופתת
משפחה: שפתניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: ארגמן 
חודשי פריחה:  ינואר, פברואר, מארסאפריל, דצמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
40. קחוון מצוי 
משפחה: מורכבים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לבן, צהוב 
חודשי פריחה:  מארסאפריל, מאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים וחד-מיניים (צמח פוליגמי)
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: פארק מערות עדולם- חורבת מדרס (שפלת יהודה)


41. סולנום זיתני  
משפחה: סולניים
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לילך 
חודשי פריחה:  מאייוני, יולי, אוגוסט
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
צמח פולש


42. שום גבוה  
משפחה: שושניים

צורת חיים: גאופיט

צבע הכותרת או העטיף: לבן, צהוב 

חודשי פריחה:   אפריל, מאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)
*צמח מוגן* 
43. פרע מסולסל 
משפחה: פרעיים

צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי) 
צבע הכותרת או העטיף:  צהוב 
חודשי פריחה:   מאי, יוני , יולי, אוגוסט וספטמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני טירנו-טורני 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)44. דם המכבים האדום    
משפחה: מורכבים 
צורת חיים: המיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי) 
צבע הכותרת או העטיף:  צהוב 
חודשי פריחה:   אפריל, מאי, יוני
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*


45. עולש מצוי  
משפחה: מורכבים 
צורת חיים: חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף:תכלת
חודשי פריחה:   אפריל, מאי, יוני 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)


46. נר לילה חופי   
משפחה: נר הלילה 
צורת חיים: בן שיח 
צבע הכותרת או העטיף:צהוב
חודשי פריחה:   אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני 
צולם ב: אשדוד (חוף הים התיכון)

47. חורשף מצויץ    
משפחה: מורכבים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)
צבע הכותרת או העטיף: ארגמן
חודשי פריחה:  יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר,
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
48. ארכובית שבטבטית
משפחה: ארכובתיים
צורת חיים:המיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)  
צבע הכותרת או העטיף: לבן, ורוד
חודשי פריחה: כל השנה 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות וחרמון 
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)

49. פעמונית החומות 
משפחה: פעמוניתיים
צורת חיים:חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לבן, כחול
חודשי פריחה: מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו-מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, מדבריות וחרמון 
צולם ב:יער חרובית (שפלת יהודה)


50. כנפון זהוב 
משפחה: מורכבים
צורת חיים:חד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: צהוב, כתום
חודשי פריחה: קיץ
ביתיות ומיניות: פרחים אבקניים ופרחים עלייניים (צמח חד-ביתי) 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר וערבות 
צולם ב: צאלים (הנגב הצפוני)
צמח פולש 


51. בוצין מפורץ  
משפחה: לועניתיים
צורת חיים:המיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה: אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות והחרמון
צולם ב: בני עי"ש (מישור החוף הדרומי)

52. נרקיס מצוי 
משפחה: נרקיסיים
צורת חיים:גאופיט 
צבע הכותרת או העטיף: לבןצהוב
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות והחרמון
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*


53. דבורנית הקטיפה
משפחה: סחלביים
צורת חיים:גאופיט 
צבע הכותרת או העטיף: -
חודשי פריחה: אפריל ומאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני  והחרמון
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*54. סחלב פרפרני 
משפחה: סחלביים
צורת חיים:גאופיט 
צבע הכותרת או העטיף: ארגמן, ורוד
חודשי פריחה: פברואר, מרץ ואפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני והחרמון
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*55. נורית המים  
משפחה: נוריתיים
צורת חיים:צמח ביצה או מים
צבע הכותרת או העטיף: צהוב, לבן
חודשי פריחה: פברואר, מרץ ואפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני
צולם ב: רמת הגולן סמוך לשמורת הטבע עיינות עורבים)
*צמח מוגן*


56. תורמוס ההרים
משפחה: פרפרניים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: כחול
חודשי פריחה: פברואר, מרץ, אפריל ומאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים-תיכוני
צולם ב: גדות נחל לכיש ליד עין צורים 
*צמח מוגן*


57. סתוונית הנגב 
משפחה: שושניים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: לבן, ורוד
חודשי פריחה: דצמבר, ינואר ופברואר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: בתות הספר, ערבות ומדבריות 
צולם ב: צאלים (צפון  הנגב) 
*צמח מוגן*


58. דודא רפואי 
משפחה: סולניים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי) 
צבע הכותרת או העטיף: סגול
חודשי פריחה: דצמבר, ינואר, פברואר ומרץ
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)


59. דטורה זקופת עלים
משפחה: סולניים
צורת חייםחד שנתי  
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה: יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר וערבות
צולם ב: חורשה ליד בני עי"ש 
צמח פולש


60. כרכום נאה 
משפחה: אירוסיים
צורת חיים:גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לילך, סגול
חודשי פריחה: אוקטובר, נובמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, החרמון
צולם ב: רמת הגולן (ליד צומת ווסט)
*צמח מוגן*

61. כרכום חורפי 
משפחה: אירוסיים
צורת חיים:גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לבן, צהוב
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, נובמבר ודצמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר
צולם ב: רמת הגולן (ליד צומת ווסט)
*צמח מוגן*

62. אחילוף הגליל  
משפחה: לופיים
צורת חיים:גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: ללא עטיף
חודשי פריחה: ינואר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר 
ביתיות ומיניות:פרחים אבקניים ופרחים עלייניים (צמח חד-ביתי)
תפוצה בישראל: ים תיכוני
צולם ב: רמת הגולן (ליד צומת ווסט)63. לוף ארצישראלי  
משפחה: לופיים
צורת חיים:גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לבן, צהוב
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, נובמבר ודצמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר
צולם ב: מערת לוזית (שפלת יהודה)
64. נץ חלב הררי  
משפחה: שושניים
צורת חיים:גאופיט  
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, דצמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר והחרמון
צולם ב: חורבת מדרס (שפלת יהודה)
65. עכובית הגלגל 
משפחה: מורכבים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי)
צבע הכותרת או העטיף: צהוב, ארגמן 
חודשי פריחה: מרץ, אפריל, מאי  
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, בתות הספר, ערבות והחרמון
צולם ב: מערות לוזית (שפלת יהודה) 

66. אירוס הארגמן 
משפחה: אירוסיים
צורת חיים: גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: אדום, חום
חודשי פריחה: ינואר, פברואר, מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני
צולם ב: גבעות הכורכר בנס ציונה (מישור החוף)
*צמח מוגן*67.פרג אגסי
משפחה: פרגיים
צורת חיים: חד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: אדום, שחור
חודשי פריחה: מרץ, אפריל, מאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: בתות
צולם ב: בקרבת מחלף גדרה (מישור החוף הדרומי)

 68. צבעוני ההרים
משפחה: שושניים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: אדום,צהוב, שחור
חודשי פריחה:  פברואר, מרץ, אפריל 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: בתות,חורש ויער ים תיכוני 
צולם ב: גבעות הכורכר בנס ציונה (מישור החוף)
*צמח מוגן*

69. נורית אסיה 
משפחה: נוריתיים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: אדום, כתום, צהוב
חודשי פריחה:  פברואר, מרץ, אפריל, מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: בתות, ים תיכוני 
צולם ב: נחל מערה (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*


70. חלמונית גדולה
משפחה: נרקיסיים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: צהוב
חודשי פריחה:  אוקטובר, נובמבר, ספטמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל:  ים תיכוני, אירנו- טורני
צולם ב: נחל רביבים (רכס ירוחם)
*צמח מוגן*

 71. בן חצב סתווני  
משפחה: שושניים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: כחול, סגול
חודשי פריחה:  אוקטובר, נובמבר, דצמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל:  ים תיכוני 
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)

72. חבצלת קטנת פרחים 
משפחה: נרקיסיים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  אוקטובר, נובמבר, ספטמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: יער חרובית (שפלת יהודה)
*צמח מוגן*


73. דרדר כחול  
משפחה: מורכבים
צורת חייםחד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: כחול
חודשי פריחה:  מרץ, אפריל, מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: יער אשתאול
*צמח מוגן*


74. חלמית גדולה
משפחה: חלמיתיים
צורת חייםהמיקריפטופיט (עשב-רב-שנתי) 
צבע הכותרת או העטיף: ארגמן, ורוד
חודשי פריחה:  פברואר, מרץ, אפריל
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, אירו סיבירי 
צולם ב: בקרבת צומת טללים (נגב)


75. שום תל אביב 
משפחה: שושניים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: ורוד
חודשי פריחה:  פברואר, מרץ
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: גבעת חמרה ראשון לציון (חולות מישור החוף)
*צמח מוגן*

76. תלתן דו גוני 
משפחה: פרפרניים
צורת חייםחד שנתי
צבע הכותרת או העטיף: לבן, ורוד, ארגמן
חודשי פריחה:  מרץ, אפריל, מאי
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: יער אשתאול


77. בן סחלב צריפי 
משפחה: סחלביים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: ארגמן, ורוד
חודשי פריחה:  אפריל, מאי 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: יער בן שמן 
*צמח מוגן*


78. חצב מצוי
משפחה: שושניים
צורת חייםגאופיט
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: חורשה סמוכה לבני עי"ש
*צמח מוגן*


79. רכפה מזרחית
משפחה: רכפתיים
צורת חייםחד שנתי 
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  דצמבר, ינואר ופברואר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: גבעות מרר (כביש 40 ליד גבעת ברנר) 

80. כדן קטן פרחים 
משפחה: שושניים 
צורת חיים : גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: כחול, לילך
חודשי פריחה:  ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: יער בן שמן  
81. חבצלת החוף 
משפחה: נרקיסיים 
צורת חיים : גאופיט
צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני 
צולם ב: חוף המצודה אשדוד

82. עוקץ עקרב ריחני
משפחה: זיפניים
צורת חיים : חד שנתי 

צבע הכותרת או העטיף: לבן
חודשי פריחה:  מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר אוקטובר ונובמבר
ביתיות ומיניות: פרחים דו מיניים בלבד 
תפוצה בישראל: ים תיכוני, אירנו טורני
צולם ב: הפקולטה לחקלאות רחובות 

כל התמונות בדף זה צולמו ע"י דניס לוז'קובוי והמידע מאתר האינטרנט צמחיית ישראל ברשת וכל הזכויות שמורות ל"מילה של דניס" 2011